• /´ræt¸fiηk/

  Thông dụng

  Danh từ
  Chỉ điểm viên; mật báo viên

  Slang

  Kẻ mách lẻo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X