• /'ræ∫niŋ/

  Kỹ thuật chung

  sự phân phối

  Kinh tế

  chế độ phân phối
  chế độ phân phối theo định mức
  chia khẩu phần
  định lượng theo kế hoạch
  việc chia khẩu phần

  Xây dựng

  phân phối [sự phân phối]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X