• /´ræti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhiều chuột
  (thuộc) chuột; như chuột
  Phản bội; đê tiện, đáng khinh
  (từ lóng) hay cáu, hay gắt gỏng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ọp ẹp, long tay gãy ngõng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X