• (đổi hướng từ Reabsorbed)
  /¸riəb´sɔ:b/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Hút lại

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X