• /´ri:d¸aut/

  Kỹ thuật chung

  đọc ra (thông tin)
  màn hình
  digital readout
  màn hình hiện số
  sự chỉ báo
  sự hiển thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X