• /´riə¸lizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủ nghĩa hiện thực
  (triết học) thuyết duy thực

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  chủ nghĩa hiện thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X