• Phó từ
  

  reasonably

   1. Hợp lý.
  
       to discuss the matter calmly and reasonably — thảo luận vấn đề một cách bình tĩnh và hợp lý
  
   2. Vừa phải; chấp nhận được hoặc tạm được; vừa vừa hoặc kha khá.
  
       reasonably good/cheap/intelligent — khá tốt/rẻ/thông minh
       a reasonably-priced book — một quyển sách giá cả phải chăng
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X