• /ri:¸kælkju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tính toán lại

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự tính toán lại
  tính toán lại
  recalculation method
  phương pháp tính toán lại
  recalculation order
  thứ tự tính toán lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X