• /ri'si:vəbl/

  Hóa học & vật liệu

  số tiền thu nhận

  Kinh tế

  số tiền sẽ được thu
  các khoản phải thu từ khách hàng (qua hoạt động bán hàng hay dịch vụ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X