• Điện

  mạch nghịch đảo

  Giải thích VN: Mạch có tích số các tổng thể của chúng không đổi ở mọi tần số.

  mạch thuận nghịch

  Giải thích VN: Mạch có tích số các tổng thể của chúng không đổi ở mọi tần số.

  mạch đối ngẫu

  Giải thích VN: Mạch có tích số các tổng thể của chúng không đổi ở mọi tần số.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X