• (đổi hướng từ Recoating)
  /ri:´kout/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sơn lại; quét phủ một lớp sơn mới

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mạ lại
  phủ lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X