• /riːˈkɒmbɪnənt/

  Tính từ

  (thuộc) tái tổ hợp;tái kết hợp
  (thuộc) gien tái tổ hợp; gien tái kết hợp

  Danh từ

  thể/gien tái kết hợp;thể gien tái tổ hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X