• Môi trường

    Vi khuẩn tái kết hợp
    Một vi sinh vật có cấu trúc gen thay đổi do việc cố ý đưa các yếu tố gen mới vào. Con của những vi khuẩn đã thay đổi này cũng mang những yếu tố gen mới, nghĩa là “sinh đúng”.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X