• Vật lý

  hệ số tái tổ hợp

  Kỹ thuật chung

  hệ số tái hợp

  Giải thích VN: Tỷ số của tốc độ tái hợp với tích số các mật độ của các hạt mang điện âm và dương trong chất bán dẫn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X