• /¸rekə´mendəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đáng mến (người)
  Có giá trị; đáng giá trị (vật)
  Có thể giới thiệu, có thể tiến cử (người, vật...)
  a recommendable film
  một bộ phim rất đáng giới thiệu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  expedient , well

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X