• /¸ri:kə´mitmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác recommittal

  Danh từ
  Sự phạm lại
  Sự bỏ tù lại, sự tống giam lại
  Sự chuyển lại (một dự luật...) cho một tiểu ban xét (ở nghị viện...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X