• Cơ khí & công trình

  biến dạng phục hồi
  biến dạng thuận nghịch

  Cơ - Điện tử

  Biến dạng đàn hồi

  Xây dựng

  biến dạng phục hồi

  Kỹ thuật chung

  biến dạng hai chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X