• Thông dụng

  Danh từ

  Phòng để tập thể dục, giải trí, nghỉ ngơi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phòng chơi
  phòng chơi (trong trường học)

  Kỹ thuật chung

  phòng giai lao
  phòng giải lao
  phòng giải trí
  phòng nghỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X