• / ri'kru;tm(ə)nt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tuyển mộ (lính), sự lấy thêm, sự tuyển thêm (người vào một tổ chức...)
  Sự bổ sung, sự lấp chỗ trống
  Sự phục hồi sức khoẻ

  Cơ khí & công trình

  sự tuyển mộ
  recruitment of labour
  sự tuyển mộ nhân lực

  Giao thông & vận tải

  tuyển dụng

  Y học

  tăng lực

  Kỹ thuật chung

  sự tuyển chọn
  recruitment of labour
  sự tuyển chọn nhân công

  Xây dựng

  tuyển mộ [sự tuyển mộ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X