• Điện

    quét chữ nhật

    Giải thích VN: Hệ thống quét bất kỳ tạo ra hình chữ nhật.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X