• Thông dụng

    Danh từ

    Chốn lầu xanh (nơi chứa gái điếm, nhà thổ..)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X