• Thông dụng

  Danh từ
  Cờ đỏ dùng làm biểu trưng cho sự nguy hiểm (trên đường bộ..)
  Cờ đỏ (biểu trưng của cách mạng, chủ nghĩa cộng sản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X