• /ri:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ) lời khuyên, lời cảnh cáo
  Sự quyết tâm, sự trù tính
  Truyền thuyết, truyện cũ

  Ngoại động từ

  (từ cổ) khuyên
  Giải thích (mộng); xét đoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X