• (đổi hướng từ Redirected)
  /'ri:di'rekt/

  Thông dụng

  Cách viết khác readdress

  Ngoại động từ

  Gửi một lần nữa
  Để một địa chỉ mới (trên phong bì)

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  đổi hướng
  làm đổi hướng (luồng tín hiệu)

  Kinh tế

  đề lại địa chỉ
  gởi lại
  phiếu khoán đã tái chiết khấu
  sự tái chiết khấu
  tái chiết khấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X