• /['ri:l±]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người quay tơ
  Người quẩn chí

  Kỹ thuật chung

  máy cán ngang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X