• /refərol/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyển đến, sự được chuyển đến
  Người (vật) được chuyển đến cho ai/cái gì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X