• Vật lý

  phương pháp in phản xạ

  Điện

  klystron phản xạ

  Giải thích VN: Klystron một hốc trong dó chùm điện tử được phản xạ ngược trở lại qua hốc cộng hưởng (xem Rhumbation) bằng cách dùng bọ phản xạ ngược. Chùm tia đi về hốc với pha bị đảo, có thể trả lại năng lượng tạo ra dao động, được dùng như bộ dao động viba.

  Kỹ thuật chung

  đèn Klystron dội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X