• /¸refə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cải tạo; sự được cải tạo
  Sự cải cách, sự cải thiện, sự cải tạo, sự cải tổ (vấn đề xã hội, (tôn giáo)..)
  ( the Reformation) phong trào cải cách (ở châu Âu (thế kỷ) 16)
  Sự sửa đổi
  Sự triệt bỏ, sự chữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X