• /ri´freʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền trả thêm (cho luật sư khi vụ kiện kéo dài)
  Điều nhắc nhở
  (thông tục) sự giải khát, đồ giải khát
  Let's have a refresher
  Chúng ta uống cái gì đi
  ( định ngữ) để nhắc nhở lại; để bồi dưỡng lại; ôn luyện lại
  a refresher course
  lớp bồi dưỡng, lớp ôn luyện lại (những cái đã học trước)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lớp bồi dưỡng, lớp bổ túc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X