• /ri´geilmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự thết đãi, sự đãi hậu
  Sự chè chén thoả thích
  Sự thưởng thức khoái trá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X