• Điện

    bộ phận ghi kiểm soát

    Giải thích VN: Hệ thống chuyển mạch tự động trong đó các bộ chuyển mạch chọn được chuyển đến đúng vị trí nhớ các tín hiệu cung cấp bởi thiết bị ghi tương ứng các thông tin cung cấp bởi số máy đã được chọn hoặc các phương tiện khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X