• Xây dựng

  cốt lưới
  khung cốt thép phẳng

  Kỹ thuật chung

  lưới cốt thép
  wire-bound reinforcement mesh
  lưới cốt thép bện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X