• Kỹ thuật chung

    mạch dao động

    Giải thích VN: Tích thoát mạch, thiết bị tạo ra dao động tích điện vào tụ điện rồi phóng thiết điện được đặc trưng bằng các dạng sóng vuông hoặc nhọn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X