• Điện

    các kiểu rơle

    Giải thích VN: -Rơle quang điện: dạng nhảy cảm dùng chùm ánh sáng và tế bào quang điện.///-Rơle điều khiển: được vận hành, điều khiển mạch kiểm soát.///-Rơle vi sai: hoạt động theo mức độ chênh lệch giữa các đại lượng (ví dụ dòng điện)///-Rơle tần số: hoạt động với sự thay đổi có chọn lọc ở tần số cung cấp.///-Rơle phân cực: trong loại này chuyển động của Rơle phụ thuộc vào các chiều dòng điện trên mạch kiểm soát phần ứng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X