• /riˈloʊkeɪt, ˌriloʊˈkeɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Di chuyển tới; xây dựng lại

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) định vị lại

  Toán & tin

  tái định vị

  Kỹ thuật chung

  chuyển dịch
  chuyển vị
  di chuyển
  dịch chuyển
  định vị lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  remove , transfer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X