• /ri´membrənsə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Kỷ niệm; cái nhắc nhở; người gợi lại kỷ niệm xưa, vật gợi lại kỷ niệm xưa
  City Remembrancer
  đại biểu của khu trung tâm thành phố Luân-đôn (ở nghị viện...)
  King's Remembrancer
  Nhân viên thu nợ cho nhà vua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X