• Điện

    khung phân phối trạm chuyển tiếp

    Giải thích VN: Khung dùng để tạo sự liên kết trong các trạm tiếp sóng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X