• Điện

    cuộc gọi kiểm tra

    Giải thích VN: Cuộc gọi được thực hiện để xác định người thuê bao điện thoại có liên lạc được hay không?.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X