• Thông dụng

    Danh từ

    Giai đoạn bổ sung, sửa đổi báo cáo (trước khi trình bày cuối cùng trước Quốc hội)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X