• /,ri:'print/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự in lại, sự tái bản (sách.. với rất ít hoặc không có sửa đổi)
  Sách được tái bản, sách được in lại

  Ngoại động từ

  In lại, tái bản; được in lại, được tái bản (sách..)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  in lại

  Kỹ thuật chung

  lại
  sự in lại
  sự tái bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X