• /¸ri:prə´dju:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sao chép, người sao lại, người mô phỏng
  Máy quay đĩa; cái piccơp; máy phóng thanh, loa phóng thanh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy in lại phiếu

  Điện tử & viễn thông

  đầu tái tạo
  máy sao

  Điện

  máy sao chép phiếu

  Giải thích VN: Máy in lại phiếu, tài liệu cho máy tính điện tử.

  Kỹ thuật chung

  đầu đọc
  loa
  loa phóng thanh
  máy sao chép
  tape reproducer
  máy sao chép băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X