• /ri´prɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Môn sao chụp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phương pháp sao chụp
  sự chụp lại
  sự sao lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X