• /¸ri:reidi´eiʃən/

  Điện lạnh

  bức xạ tái phát
  sự chiếu lại (bức xạ)
  sự tái chiếu (bức xạ)

  Điện

  tái phát xạ

  Giải thích VN: Sự phát xạ từ các phần tử cộng hưởng như anten, đường dây điện thoại... Gây nên sai lệch trong phương vị hoặc làm lệch các hình ảnh trên máy thu truyền hình.

  Kỹ thuật chung

  sự tái bức xạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X