• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  sự lấy mẫu lại

  Toán & tin

  lấy mẫu lại

  Giải thích VN: Là quá trình thu gọn kích thước tập hợp dữ liệu ảnh bằng cách thay thế một nhóm các điểm ảnh bởi một điểm ảnh đơn. Do đó, số lượng điểm ảnh giảm, nhưng kích thước của từng điểm ảnh tăng, nên toàn bộ giới hạn địa lý của ảnh không thay đổi. ảnh được lấy mẫu lại thường kém hơn và ít thông tin hơn so với ảnh ban đầu. Quá trình này cũng có thể tiến hành theo chiều ngược lại. Trong ARC/INFO, hàm RESAMPLE cho phép lấy mẫu lại dữ liệu raster dùng Cubic Convolution, Bilinear Interpolation, Nearest Neighbor Assignment, and custom "Nearest Data" assignment methods.

  Xây dựng

  lấy mẫu lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X