• Điện

    pin dự phòng

    Giải thích VN: Pin mà các phần được giữ khô cho đến lúc sử dụng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X