• /´rezidənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phủ thống sứ; toà công sứ (ở các nước thuộc địa hoặc nửa thuộc địa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X