• Thông dụng

    Danh từ

    Quyền lực còn lại của chính phủ (sau khi đã ủy nhiệm cho các đượng cục chuyên trách)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X