• Điện

    khung điện trở

    Giải thích VN: Khung chứa các điện tử liên kết với công tắc nhiều tiếp điểm ở phía đầu, một số lượng cần thiết tùy ý, các điện trở có thể được nối vào mạch khi nối khung này với mạch.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X