• Điện

    lưới điện trở

    Giải thích VN: Cụm điện trở thường được dùng cho các dòng điện mạch lớn được làm bằng gan đúc và được thiết kết sao cho các dòng điện vào một đầu và đi qua bộ các phần nối tiếp trước khi đi ra ở đầu kia.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X