• Điện

  phụ tải điện trở
  phụ tải thuần trở
  tải điện trở

  Giải thích VN: Tổng trở cuối cùng không có thành phần cảm kháng và dung kháng do đó dòng điện tải có cùng pha với sức điện động nguồn các tải có điện kháng thường được đổi thành tải điện trở bằng cách bổ sung các cuộn cảm hoặc các tụ điện bù mắc nối tiếp hoặc mắc mạch rẽ.

  Điện lạnh

  tải không phản kháng
  tải thuần trở

  Kỹ thuật chung

  gánh thuần trở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X